Links from introduction to Assange & Sweden

       
ASSANGE & SVERIGE

Det egendomliga fallet med
WikiLeaks redaktör och den svenska åklagaren

    
Alltsedan augusti 2010
, har WikiLeaks redaktör Julian Assange varit snärjd i ett rättsdrama som inleddes i Sverige och sedan utvidgades till att innefatta Storbritannien; där har han sedan december samma år enligt en brittisk domstolsorder levt under sträng övervakning och kontroll.

Under samma period har Assange utsatts för upptrappade hot om lönnmord och fängelsestraff från mäktiga intressen i USA; detta som en följd av WikiLeaks avslöjanden om supermaktens brott mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna.

Denna avdelning av NNN:s webbplats handlar främst om den svenska juridiska processen mot Julian Assange och består av följande komponenter:

Fallhistoria
En kronologisk redogörelse över de svenska anklagelserna samt den brittiska utlämningsprocessen, från startpunkten i augusti 2010 till februari 2012 och ett överklagande i Storbritanniens högsta domstol.

Update: Assange Still Under Siege in London
Although the Swedish pursuit of Julian Assange was discontinued in May 2017, nearly seven months later he remained under siege in Ecuador's London embassy. That and related matters are discussed in this status report dated 7 January 2018. (PDF)

Händelseförlopp
En kort överblick av viktiga händelser i fallet.

Polisförhör
Protokollen från den svenska polisens ursprungliga förhören som innehåller väsentliga uppgifter om anklagelserna mot Assange.

Resurser
Diverse informationskällor som har samband med fallet.

Frågor & Kommentarer
Ett öppet forum för diskussion av fallet och dess bredare innebörd.

UK1 

ENGLISH

This information is available in English via the following link:

Assange & Sweden
 

7 januari 2018
       

Julian Assange
item13 item12 item17 item16 item15 item14 item9 item27 item26 item20