item1
Brittisk flagga
Svenska soldater deltar i USA/NATO:s årliga krigsövning som är riktad mot Ryssland.

Den årliga militärövningen ”Cold Response”i norra Skandinavien
är bara en av många som Sverige deltar in sedan det anslöt sig
till USA/NATO via Partnerskap för ”fred”.
     
Den svenska Amerikakulten

Sverige

Nästan två sekel med militär alliansfrihet upphörde när Sverige 1995 gick med i Europeiska Unionen och snart därefter anslöt sig till det falskt etiketterade Partnerskap för fred som drivs av NATO, den så kallade North Atlantic Treaty Organization (som nu sträcker sig till Söderhavet och Kinas Gula hav). Effekten var att förvandla det tidigare fredsälskande landet till en lydstat i USA:s ständigt växande imperium och dess lika expansiva militära koloss.

Förvandlingen har skett utan det svenska folkets upplysta samtycke, i en process som har beskrivits som “de små stegens tyranni”. Denna process var fokusen för ett projekt som drevs i Sverige under 2008 - 2010. Det hette Stoppa smyganslutningen till NATO! och gav upphov till en kunskapsbas som arkiveras på denna webbplats.

Huvuddokumentet är Från Neutralitet till NATO, en redogörelse över smyganslutningsprocessen från andra världskriget till september 2012. Detta dokument och annat projektmaterial är tillgängliga via följande länkar:
    
Från Neutralitet till NATO
En redogörelse över "de små stegens tyranni”, från andra världskriget till september 2012, som har lett Sverige in i militäralliansen.

Projekthistoria (PDF: 950 KB)

Vad är Nato?
Särskilt för den som inte är väl insatt i militäralliansens historia kan denna korta introduktion av historikern Lennart Palm vara till nytta.
(PDF: 160 KB)

Öppet forum
En samling debattinlägg om diverse aspekter av Sveriges
smyganslutning till NATO.
(PDF: 665 KB)

Urval på engelska
Delar av projektets material finns även på engelska.

 

22 september 2012

        

item9
item6 item5 item12 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item11 item10