item1
Brittisk flagga
Svenska soldater övar för “humanitära” krig i USA/NATO:s tjänst.

Nu lyder svenska soldater under USA/NATO-befäl
i militäralliansens anfallskrig och ockupationer

Den Svenska Amerikakulten

Från Neutralitet till Nato 

Om de "små stegens tyranni" som
leder Sverige in i militäralliansen


I SITT TAL vid mottagandet av Nobelpriset i litteratur år 2005, hudflängde Harold Pinter USA-imperiet och noterade att det “nu besätter 702 militäranläggningar i 132 länder överallt på jorden, med det hederliga undantaget av Sverige, förstås”.

Dess värre var han felinformerad når det gäller Sveriges “hederliga exceptionalism”. Vid ungefär samma tidpunkt som den dödsjuke Pinter spelade in sitt tal gjorde en tjänsteman hos Försvarsdepartementet den riktiga iakttagelsen att Sverige redan då var så djupt involverat i USA/NATO att ingen kunde se någon skillnad om det blev formell medlem i militäralliansen.

Hittills har USA inte upprättat någon militäranläggning inom Sveriges gränser, men detta är knappast nödvändigt. Den svenska försvarsmakten är nu nästan helt införlivad i USA/NATO-systemet, och gemensamma militärövningar genomförs i ökande takt inom Sveriges luftrum, territoriala vatten och landområde. Svenska trupper har deltagit i USA/NATO:s anfallskrig och ockupationer i Afghanistan, Libyen och Balkan; därmed har de blivit medskyldiga till allvarliga brott mot folkrätten och mänskliga rättigheter.

Den process genom vilken Sverige har förvandlats från en jämförelsevis självständig stat med en stark fredstradition till blott ännu en vassalstat inom USA-imperiet är ämnet för Från Neutralitet till NATO, en redogörelse över de olika små och stora steg som tagits i denna riktning från efterkrigstiden till idag. Dokumentet publicerades ursprungligen december 2009, och uppdaterades med en sammanfattning och analyis september 2012.

Även om redogörelsens fokus är på Sverige, återspeglar processen några grundtrender i Norden och Europa, däribland den allt djupare krisen inom socialdemokratin och för demokratin i största allmänhet, de smygmetoder som används av USA/NATO för att dra åt sig ytterligare kollaboratörer, de ledande mediernas delaktighet i det hela m.m.

Pdf-dokumentet kan laddas ned via följande länk:

Från Neutralitet till NATO
(3.3 MB)

Se även
       
Sweden Capitulates to USA/NATO
Phantom u-boats are deployed to
incite the surrrender of peaceful neutrality
. (Pdf: 240 KB)
     
     
På tyska (Pdf: 785 KB)

Schweden — Von der Neutralität zur NATO
   

  
18 juni 2015
        
   

Aftonbladet om stupade svenska soldater i Afghanistan
item6 item5 item22 item21 item20 item19 item18 item16 item15 item14 item12 item11 item10