item1
item4
item21
Dagens Nyheters monumnet till USA:s sorg från Vietnamkriget.


Den Svenska Amerikakulten

Sverige var den första neutrala stat som officiellt erkände Förenta staterna när denna nation grundades för drygt 200 år sedan. Sedan dess har svenska åsikter om den kommande supermakten i stort sett varit positiva, och känslorna fördjupades i samband med den massemigrering till USA som nådde sin kulmen under senare delen av 1900-talet.

Även om de två länderna sedan dess har utvecklats åt olika håll — i vissa avseenden är de varandras motsatser — lever “drömmen om Amerika” fortfarande. Efter en del bekymmer p.g.a. Olof Palmes kraftfulla fördömande av Vietnamkriget och andra destruktiva gärningar, har relationerna nu återställts till USA:s belåtenhet — i så måtto att, om Vietnamkriget skulle inträffa i dag, skulle den svenska regeringen förmodligen assistera vid USA:s fåfänga och extremt våldsamma försök att underkuva Indokina.

Således kan Sveriges förhållande till USA vid början av 2000-talet betecknas som patologiskt i att det leder till beslut och gärningar som grovt bryter mot fundamentala svenska principer och värderingar — däribland de som berör fredssträvanden, folkrätt och global rättvisa. Detta i sin tur har betydelse för världen i stort p.g.a. den viktiga roll som Sverige spelade under Palme-tiden.

Materialet i denna del av NNN:s webbplats tar upp olika aspekter av den utvecklingen, däribland följande:

Sverige & NATO
Trots att svensk opinion är starkt emot formellt medlemskap i militäralliansen NATO som domineras av USA, har landet gradvis blivit en de facto medlem genom en process som har kallats “de små stegens tyranni”. Länk.

Kriga för fred i USA/NATO:s tjänst
Sveriges patologiska förhållande till USA har föranlett det tidigare fredsälskande landet att medverka i s.k. ”humanitära” krig. Länk.


22 september 2012

     

Svensk soldat patruller i Afghanistan
item6 item5 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10