REDAKTIONELLA & GRAFISKA TJÄNSTER  
        
Texter och grafiskt material på engelska och/eller svenska. Få ämnen är främmande, men särskild kompetens tillhandahålles inom områdena miljö, naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap. Det handlar om bl.a. följande tjänster:
     
ÖVERSÄTTNING

Svenska-engelska och tvärtom
   
TEXTARBETE

Allt från idéformulering till research, skrivande, språkgranskning, bearbetning och färdigställning  
    
UTBILDNING

Föreläsningar, fortbildning, hjälp
med framtagning av studiematerial
    
GRAFISK PRODUKTION

Alla slags trycksaker, från koncept
till formgivning och samordning
med tryckeriet
     

   

       
Klicka på rubrikerna för detaljerna     
     

   
        
OM FÖRETAGET & FÖRETAGAREN   
   
Sea Otter Productions drivs av Al Burke som 1988 invandrade till Sverige från Nordamerika. Lite bakgrund med ett par artiklar ur svenska medier samt diverse kommentarer om bl.a. Sea Otter Productions finns att läsa i detta PDF-dokument (770 KB).
      
    
KONTAKT
Tel. 08 - 731 92 00
E-post: editor@nnn.se
     
 Kundkretsen – ett litet axplock 
    
  Naturhistoriska riksmuseet  
Miljödepartementet
Naturvårdsverket
Skogsstyrelsen

Statistiska centralbyrån
Folkhälsoinstitutet
Svenska institutet
Läkare mot tobak
Svenska kyrkan
Socialstyrelsen
Cancerfonden

Linköpings universitet
Karlstads universitet
Karolinska institutet

Kramfors kommun
Klippans turistbyrå
Dorotea kommun
Stockholms stad
    
      
  Ingenjörsvetenskapsakademien  
Svenska gjuteriföreningen
Elfordonsintressenternas
riksförbund

Länsstyrelserna i:
Västernorrlands län
Västmanlands län
Stockholms län
Sörmlands län
Älvsborgs län
Jämtlands län
Dalarnas län
Örebro län

Tidningsmakarna
Dunikoncernen
Mediarådet

Arbetsmarknadsdept.
LO  •  TCO  •  AFA