UTBILDNING

Föreläsningar, fortbildning, studiematerial

Sea Otter Productions har byggt

 

 

      

    
Nordiska modellen
kontra
USA-modellen

   

När det gäller att tillgodose hela befolkningens grundläggande behov har den nordiska modellen varit den mest lyckade i världshistorien. Men såväl inom som utanför Sverige har det länge funnits mäktiga intressen som vill ersätta detta framgångsrika recept med USA-modellen, som bygger på helt andra principer och värderingar. Tvärtemot den stora majoritetens vilja och intresse har en del steg i denna riktning redan tagits. Det är således angeläget att få en klar uppfattning om de väsentliga skillnaderna mellan dessa två mycket olika samhällsmodeller.
      

    
Amerikahat
eller
amerikadröm

 

Centralt för diskussionen om den nordiska modellen vs. USA-modellen är frågan om svenskarnas allmänna uppfattning av USA som land. Vissa anklagas för att hysa ett “amerikahat”, medan andra beskylls för att måla upp en alldeles för rosafärgad bild av supermakten. Det är till stor del en fråga om vilka aspekter man väljer att fokusera på alt. blunda för. Men det finns en hel del fakta som möjliggör en rimlig bedömning av USA och dess relationer med omvärlden.

     Det förkastade
arvet efter Palme

 

Under Olof Palmes ledarskap blev Sverige aktat överallt på jorden för en upplyst utrikespolitik som präglades av idogt fredsarbete, klarspråk mot stormakters illdåd, envist försvar av folkrätten, solidaritet med tredje världen m.m. Men efter mordet på Palme förkastades detta värdefulla arv, till och med av hans efterträdare i det egna partiet; och Sverige har nu blivit ett slags lydstat inom det amerikanska imperiet där fred och folkrätt har fått avsevärt minskad betydelse. Hur blev det så, och finns det någon möjlighet att återuppliva det förkastade arvet efter Palme? Det är i alla fall nyttigt att jämföra hans politik med den som hans efterträdare bedrivit.

     

    
“Med ögon och öron
vända mot USA”

 

Utifrån sin och andras gedigna forskning har prof. Stig Arne Nohrstedt noterat att, ”Den svenska nyhetskulturen har ögon och öron vända mot den enda kvarvarande supermakten.” Tendensen är mycket tydlig, och resultatet blir att svenska folket dagligen matas med en skev och förenklad bild av världen utanför Sveriges gränser. För den som vill skaffa sig en mer nyanserad bild gäller det att förstå den vanliga journalistikens brister och arbetsmetoder, samt att ta vara på de nyttiga alternativ som finns.

    

     
Pax Americanas
krigiska verklighet

 

För att kunna genomskåda och värja sig mot de svenska mediernas USA-vinklade världsbild måste man erövra en del grundläggande kunskaper om vad supermakten faktiskt gjort, gör och planerar göra i världen. Detta har ju betydelse även för frågan om “amerikahat” (se ovan). Sea Otter Productions kan bidra med en historisk överblick med tillhörande referensmaterial.

      
Vietnam,
förut i våra hjärtan

 

Med sin tydliga kritik mot USA:s förödande anfallskrig mot Vietnam var Sverige “det enda hederliga undantaget bland västländerna”, enligt Daniel Ellsberg, statstjänstemannen som avslöjade krigets hemliga historia. Men i likhet med, eller möjligen som ett tecken på förkastelsen av Palme-arvet, tycks denna hedervärda insats ha sopats under historiens matta. För att markera 25-årsdagen av Vietnams återförening fokuserade t.ex. Sveriges Radios rapportering på USA:s lidande under kriget. Denna episod är en bland otaliga andra som bekräftar Stig Arne Nohrstedts iakttagelse om svenska mediers öron och ögon, och den väcker frågan om vad denna märkliga omkastning kan ha för orsaker och konsekvenser. Hur som helst finns det goda skäl att återuppväcka Sveriges och hela världens kollektiva minne om Vietnamkriget och dess bredare innebörd. Detaljerna finns at läsa på Remember Vietnam.

           
* * *
   

Dessa är några få exempel. Det kan tilläggas att företagaren Al Burke är utbildad till sociolog vid Rutgers University i USA. I Sverige har han tagit initiativ till bl.a. Nordic News Network, den första internationella konferensen om Vietnamkrigets långsiktiga konsekvenser, och en upplysningskampanj om Sveriges skifte Frän Neutralitet till Nato . Se även detta Pdf-dokument med artiklar och vitsord om företaget och företagaren.
 

 

 

               

Mysterier3 LevHistoria Neutralitet Conference MiseryFreedom UnionJack