UK-flagga

English

Länkar till sidor om Textarbete, Översättning, Utbildning

Kunder – Sea Otter Productions

  
REDAKTIONELLA TJÄNSTER

Sea Otter Productions erbjuder följande
redaktionella tjänster på både engelska och svenska:
        
TEXTARBETE
Allt från idéformulering till research, skrivande,
språkgranskning, redigering och färdigställande
     
ÖVERSÄTTNING 
Från svenska till engelska och tvärtom
     

UTBILDNING

Föreläsningar, fortbildning, framtagning av studiematerial
       

Få ämnen är främmande, men särskild kompetens finns inom
områdena miljö, naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap.

   
KONTAKT
   
Tel.
08 – 731 92 00
   
E-post: editor@nnn.se

       
Om företaget och företagaren
    
Sea Otter Productions drivs av Al Burke som 1988 invandrade
till Sverige från Nordamerika. Lite bakgrund med några artiklar
ur svenska medier samt diverse kommentarer m.m.
finns att läsa i
detta Pdf-dokument (länk).
  
* * *

Svensken överskattar
sina kunskaper i engelska

    
Svenska språknämnden höll årsmöte i veckan…. Diskussionen kom till stor del att handla om detta att så många svenskar anser sig behärska engelska. Att de ofta överskattar sina kunskaper var de flesta deltagarna ense om.
   
-- Det är generellt mycket svårt för andraspråks-inlärare att uppnå samma kompetens som de som har språket som modersmål, sade Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighetsforskning, och exemplifierade med de svenska vetenskapliga texter som i dag skrivs direkt på engelska.
    

-- Språkgranskningen är sällan kvalificerad, och texterna håller inte alltid tillräcklig språklig kvalité. Det kan mycket väl vara en av orsakerna till att svensk forskning i dag citeras mindre än tidigare.…

Eva Bäckstedt, Svenska Dagbladet, 2003-03-22

         
Länk till Engelskans Mysterier

  


Naturvårdsverkets bok om "Sweden's National Parks"

    
Vitsord om Sea Otter Productions

 

     

       

Länkar till sidor om Textarbete, Översättning, Utbildning