EMU är inget fredsprojekt

Av Stefan Carlén
18 May 1999


Anna Lindh och Pierre Schori har skrivit ("DN-debatt" 9/5/99) en lång artikel om tragedin i Kosovo och om behovet av ett mer fredsfrämjande EU.

Huvudbudskapet i artikeln är att EU inte ska ha ett gemensamt försvar utan istället slå vakt om FN:s och folkrättens roll i fredens tjänst. Dessutom betonades vikten av att ha med Ryssland i samarbetet. Det är bra. Bakom detta synsätt finns också en bred uppslutning.

Men ett stort problem med artikeln är istället vad dessa båda statsråd skriver i en illa underbyggd bisats. En bisats som tyvärr kom att bli artikelns huvudbudskapet-- antagligen därför att påståendet är så anmärkningsvärt. De hävdade där att "Den gemensamma valutan innebär ytterligare fördjupning av det europeiska fredsprojektet. Folk med samma pengar får ännu ett skäl att lösa sina konflikter i fredlig samverkan."

Detta är dock ett påstående helt utan grund. Det finns ingen som helst garanti för att en gemensam valuta skapar fred. Däremot finns åtskilliga historiska och nutida exempel på motsatsen. Hur kan man till exempel skriva en hel artikel om kriget i det forna Jugoslavien och samtidigt hävda att en gemensam valuta skapar fred. Uppenbarligen hade ju inte Jugoslaviens gemensamma valuta någon fredsbevarande effekt. Kanske det till och med hade varit så att spänningarna mellan de olika delarna av Jugoslavien hade varit mindre om landet haft flera valutor. Det kan vi inte veta men påståendet är åtminstone lika "riktigt" som det motsatta.

Inte heller inom EU kan EMU sägas utgöra någon garant för freden. EMU är som alla vet ett mycket dåligt fungerande valutaområde. Svårigheterna att föra en ekonomisk politik som passar alla länder kommer att leda till stora spänningar inom EU. Det blir förmodligen de stora ländernas behov av penningpolitik som blir avgörande på de små ländernas bekostnad. Om spänningarna fick pysa ut genom växelkursjusteringar skulle konflikterna vara betydligt mindre. Det är därför lika troligt att EMU utgör en potentiell konflikthärd snarare än ett fredsprojekt.


Stefan Carlén, förbundsekonom
Handelsanställdas förbund

      English Summary

European Monetary Union
Is No Peace Project


By Stefan Carlén
18 May 1999


This is a response to an article published in DN-Debatt on 9 May 1999 by Anna Lindh and Pierre Schori, the Swedish ministers of Foreign Affairs and of Foreign Aid, respectively. Their principal message was that the ongoing tragedy in Kosovo underlined the need for the European Union to develop a more effective peace-making capacity, based on international law and the central role of the United Nations.

But in typical fashion, the basic thrust of the article was altered by a headline and introduction that emphasised a minor aspect-- i.e. the authors' stated belief that the European Monetary Union (EMU) could help to reduce the risk of war by increasing the economic interdependence of member-states.

The response presented here addresses that particular line of reasoning, which is often employed by those urging Sweden's entry into the EMU. According to the author, there is no guarantee that a single currency and economic union can prevent war. The result might even be the opposite.

Among other things, it may be anticipated that the financial policy of the EMU will be adapted to the needs of its most powerful members, especially France and Germany, at the expense of smaller nations such as Ireland and Greece. Thus, the attempt to force very different economies into the straight-jacket of a single currency may well give rise to tensions that could eventually lead to serious conflicts.

Yugoslavia, a federal nation with a single currency before its violent dissolution, provides an alarming case in point. "Obviously, a common currency had no peace-preserving effect in Yugoslavia," observes the author. "It may even be so that tensions between the various parts of Yugoslavia would have been less if the country had several different currencies.… It is therefore likely that EMU is a potential source of conflict, rather than a peace project."


Stefan Carlén is an economist with Sweden's Union of Commercial Employees

          
     
Return to top of page